2014.gadā 497 nodokļu maksātājiem - autoservisa pakalpojuma sniedzējiem - VID ir veicis nodokļu kontroles pasākumus, tajā skaitā 288 nodokļu maksātājiem veiktas tematiskās pārbaudes un 164 gadījumos par konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu piemērots naudas sods 33 600 eiro apmērā.

Naudas sods piemērots par preču uzskaites un pavaddokumentu aprites kārtības neievērošanu; informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā; grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu; nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošanu; nereģistrētu saimniecisko darbību.

160 gadījumos konstatēts, ka laicīgi netiek aprēķināti un veikti maksājumi budžetā, bet pēc VID aicinājuma nodokļu maksātāji paši ir novērsuši konstatētos pārkāpumus un pārbaudes laikā paši deklarēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23 400 eiro apmērā.

Nereģistrēta saimnieciskā darbība konstatēta 13 gadījumos.

VID informē, ka 209 nodokļu maksātājiem veiktas apsekošanas sakarā ar saņemto informāciju no sūdzībām un citām norādēm par iespējamo autoservisu darbību, tajā skaitā 165 gadījumos autoservisu darbība nav konstatēta; 23 gadījumos iegūta informācija, kas tiek izmantota turpmāko nodokļu administrēšanas pasākumu plānošanai; 17 gadījumos konstatēts, ka saimnieciskā darbība ir reģistrēta; četros gadījumos pārkāpumi nav konstatēti.

Patlaban 147 nodokļu maksātājiem - autoservisa pakalpojuma sniedzējiem - VID veic nodokļu kontroles pasākumus, tajā skaitā desmit nodokļu maksātājiem ir uzsākts nodokļu audits; 93 nodokļu maksātājiem ir sāktas tematiskās pārbaudes; 44 adresēs, kur, iespējams, notiek autoservisu darbība, veiktas apsekošanas un notiek pierādījumu vākšana - nosūtītas vēstules gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.

22 nodokļu maksātājus - autoservisa pakalpojuma sniedzējus - VID ir iekļāvis nodokļu auditu darba plānā, un nodokļu auditi tiks uzsākti tuvākajā laikā.